Op kinderwerkersplein.nl kun je in contact met andere kinderwerkers. 

Chat hier met andere kinderwerkers of start een discussie rond zondagsschool of kindernevendienst.